האם קרן המעשרות פועלת לפי כל השיטות (אשכנזים וספרדים)?

אין חילוק בדינים בין האשכנזים לספרדים בכל הענינים הקשורים לקרן המעשרות.

החילוק היחיד הוא שלפי הרב עובדיה יוסף זצ"ל לא מועיל הנוסח הקצר, אך יש פוסקים ספרדים שחולקים עליו כגון הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל.