?האם קמח שבולת שועל ללא גלוטן, מחשבים לענין הפרשת חלה, כמו עם גלוטן.

אין הבדל בין הקמחים לענין הפרשת חלה.