האם צריכים לחשוש בתקופה זו למוצרים באיסור חדש?

איסור חדש בתקופה זו לא מצוי כלל כיון שאם ט"ז בניסן מתיר את האיסור של תבואה חדשה. עיקר החששות באיסור חדש הוא בחודשי החורף מהתבואה שזרעו בחודשי בקיץ [במקומות שזה זמן הזריעה שלהם או בארצות קרות שיש ב' זריעות בשנה