האם צריך לעשר פירות שאוכלים ישר מהעץ שגדלים בחצר פרטית ? האם יש נפ"מ לכמות שאוכלים ?

בחצר אפשר לקטוף פרי אחד ולאכול ואחרי זה לקטוף עוד פרי ולאכול. וכמבואר במאמר על קטיף חוייתי שישנם פירות שמותר רק גרגיר או רק חתיכה.

הדין הנ"ל הוא בחצר שבדרך כלל עושים שמה שימושים של בית כגון שתולים כביסה או יושבים לאכול שם וכיו"ב. אך אם היא חצר שאין עושים שמה שימושים הנ"ל וכן אם מתביישים לאכול שם כי המקום פרוץ, הרי שהעצים שם מקבלים דין של גינה [גינה של חז"ל הוא כמו מטע של היום] שמותר לקטוף כמות של כמה פירות רק שלא יאכלנו בצורה של קביעות כגון בתוך סעודה או שקובע סעודתו על פירות.

למאמר אודות קטיף חוייתי לחץ כאן