האם עץ שקד המורכב על אפרסק מותר בשתילה?

אסור בשתילה ואסור לקיימו אלא צריך לעוקרו. [גם אם לא משקים ומזבלין]