האם ניתן לקחת פרי אחד ולעשר על כל פירות העץ המחוברים, בהנחה שהגיעו לעונת המעשרות?

בעיקרון יש אפשרות לעשר על המחובר באופן שהפירות גדלו ולוקח קצת יותר מאחוז ואומר בנוסח לכשיתלשו הפירות הרי זה תרומה גדולה וכו' וכמבואר ברמב"ם בפרק ה'

אמנם לדעת החזון איש אין לעשות כן כיון שמעשר זה הוא פוטר  מה שגדל עד עכשיו ולא מה שיגדל יותר.

יש המקילים לעשות כן כשיש חשש שאחד מבני המשפחה הילדים וכדו' יקטוף מהעץ ולא יעשר, ועושים את זה בתחילת השבוע או פעמיים בשבוע על כל מה שיקטפו השבוע בהנחה שמה שיגדל אינו משמעותי.

למאמר המלא על עונת המעשרות לחץ כאן