האם מחויבים בפרוטה חמורה לכל חילול של מעשר שני מטבל ודאי? כיצד יוצרים פרוטה זו?

פרוטה חמורה צריך בכל פעם שמחללים מעשר שני שהשווי שלו הוא פחות משווה פרוטה.
הכנת פרוטה חמורה נעשית באופן זה: בפעם הראשונה שמחללים מעשר שני על מטבע צריך שיהיה השווי של המעשר שני יותר משוה פרוטה ואז אפשר לחלל גם מעשר שני פחות משוה פרוטה כמו כן בפעם הראשונה שמחללים צריך לחלל את הדרגת חיוב הגבוהה במעשר, ולכן לוקחים טבל ודאי, מדגן [תירוש ויצהר , ושלא יהיה קנוי אלא של הבעלים [בהנחה שהחילולים הבאים יהיו בדרגות אלו].