האם מותר לעקור שתיל של עגבניות ועדיין קיים כמה עגבניות בענפים מצד בל תשחית או זה רק באילנות?

בל תשחית הוא רק באילנות מאכל.