האם מותר לכרות עץ חושחש (לימון ותפוז) שהפירות שלו לא ניתנים לשימוש? אני מעוניין לצקת בטון ברחבת הבית והעץ מפריע וגם גדל פרא עם קוצים גדולים.

חושחש הוא לא הרכבה של לימון ותפוז אלא הוא סוג של כנה הדרית הנקרא תפוז יערי.

מחמת שהעץ אינו עושה פירות יש מקום להתיר לקוצו על ידי גוי [מחשש סכנה].