האם מותר להכין "ליקר" מקליפות של אתרוגים?

תשובת הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הקליפה של האתרוג היא גם אוכל כאשר ממתיקים אותה ביחד עם הפרי לכן אין לעשות ממנה ליקר כיון שהיא נפסדת מאכילה.