האם מותר להטמין פקעות של פרחים ברווח שבין תבואה לירק?

אין איסור כלאים במינים שראויים רק לנוי ומותר להטמינם.