שמעתי שיש מחמירים ב "נזרע" בשביעית – מה משמעות המושג, ומי מחמיר בחומרא זו?

כפי שנכתב בתשובה הקודמת כמעט כל הירקות יצאו מאיסור ספיחין.

אבל יש מחמירים שלא להשתמש בירקות שנזרעו בשביעית אף אם נלקטו בשנה השמינית, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל סבר שמעיקר הדין אפשר להקל בחומרא זו של "נזרע" אבל הוסיף שבעל נפש ראוי שיחמיר על עצמו.

להלן מיני ירקות שגם לחומרא של מרן הגרי"ש אלישיב אין בהם חשש שביעית: אננס, בננה, אספרגוס, ארטישוק, במיה, גמבה, חסה, מילון, מלפפון, סלק אדום, עגבנייה, פלפל, צנונית, קולרבי, קישוא, שומר, שמיר, שעועית בתרמילים ותרד.