האם מותר לגדל פירות וירקות מזרעים שהוזמנו מחו״ל? האם יש חשש שהזרעים הם כלאיים?

א. בחו"ל אין בעיה של כלאי זרעים.

ב. בכל מקרה הזרעים לא נאסרים בכלאי זרעים, ואפילו שנזרעו באיסור מותר לקחת את הזרעים ולזרוע אותם כדין.