האם מותר לאכול נבטי חיטה או לגמוע מיץ המופק מעשב חיטה במשך השנה או שיש בהם חשש איסור חדש? [כוונת השואל, היות ובט"ז בניסן פוקע איסור חדש מכל מה שנשרש קודם זמן זה, וזמן הנביטה של החיטה הוא קצר מאד, א"כ כמעט ואין מציאות של נבטי חיטה ועשב חיטה במשך השנה שנשרשו קודם הפסח שהותרו ביום ט"ז בניסן]

אין מניעה לאכול נבטי חיטה ועשב חיטה, כיון שאיסור חדש נאמר על הגרעין הצומח ומה שעשו ממנו, ולא על הירק של התבואה.