האם מברכים שהחיינו על האבוקדו שיש עכשו בשוק? א. האם הוא חדש? ב. האם אין כל הזמן בשוק?

אם לא היה שלושים יום בשוק אפשר לברך שהחיינו. השנה (אלול תשע"ט), ברוב החנויות לא היה אבוקדו וניכר חידושם ולכן אפשר לברך שהחיינו.