האם מברכים שהחיינו על האבוקדו שיש עכשו בשוק? א. האם הוא חדש? ב. האם אין כל הזמן בשוק?

פרי האבוקדו הגיע לשוק בתשרי [אחרי שבסוף חודשי הקיץ לא היה בשוק] אם לא ברכת עד עכשיו יש לברך עכשיו.