האם כרם ענבים שאחד מענפיו המטפס על כמין בוסתן עובר מעל ירק , נחשב לכלאיים ?

כל ענף של גפן שעובר מעל ירק נחשב לכלאי  הכרם וצריך לעוקרו

אסור שיהיה ירק גם מתחת לחוטים שמדלים עליהם את הגפנים אפילו שעדיין לא הגפן לא התפשטה לשם.