האם כעת לאחר חנוכה פקע איסור ספיחין מכל הירקות כולל בצל ודלעת? כוונתי לירקות טריים הנמצאים בחנויות, ולא לשימורים וכדומיו.

איסור ספיחין נפקע מיום א' דחנוכה בכל הירקות שנלקטו בשנה השמינית. אמנם בשוק קיימת סחורה של ירקות שנלקטו בשנה השביעית שבהם לא נפקע איסור ספיחין שהם: בטטה, בצל, גזר, דלעת, דלורית, שום ותפוחי אדמה. [אין בידינו מידע מתי תגמר הסחורה שנלקטה בשביעית]