האם יש קדושת שביעית על קליפות פירות הדר (כגון תפוזים)?

קיימת מחלוקת הפוסקים בקליפות תפוזים האם יש בהן קדושת שביעית, להלכה מי שגר במקום ישוב שאין שם בהמות שיאכלו את הקליפות, יכול לעטוף את הקליפות בשקית נילון ולזורקם לפח.