האם יש לרב ידיעות אדות פרות הבאים לחו״ל בלי השגחה לענין ערלה?

אין לנו ידיעה,

וספק ערלה בחו"ל – מותר.