האם יש לעשר חזרת?

צריך לעשר חזרת ואין זה כתבלין שנותן טעם כיון שהוא בעצמו נאכל.