האם יש כלאיים בזנים שונים וצבעים שונים של עגבניות שרי?

אין בזני עגבניות שונים משום כלאים.