האם יש חשש ערלה בתפוזים ותפוחים שלא ידוע מאין הגיעו?

בעונה זו אין בעיה של ערלה כמעט ברוב הפירות [למעט פפאיה ואוכמניות וקצת מזני האבוקדו הנדירים שיש בהם אחוזים גבוהים של ערלה] מכל מקום בתפוזים ותפוחים אין בעיה כלל.