האם יש חשש ערלה בשמן זית, שמעתי שיש בזה בעיות מצד הענפים הגדלים מן הקרקע שצריך למנות להם מחדש שנות ערלה, האם זה נכון?

מדובר באחוז מאד קטן פחות מחצי אחוז המותר לכו"ע.