האם יש חשש ערלה באשכוליות מהארץ שנמכרים בחו"ל בלי הכשר?

אין חשש ערלה, וצריך להפריש תרומות ומעשרות כדעת מרן החזון איש ועוד פוסקים.