האם יש בעיה של כלאי זרעים בשני אדניות סמוכות זה לזה העומדים על סורגים באויר [באחת חסה ובאחת ברוקלי] ואם כן כמה צריך להרחיק?

יש בזה מחלוקת הפוסקים. ולדעת החזון איש צריך להרחיק מעציצים ואדניות כמו בקרקע דהיינו 15 ס"מ מהעיקר של הירק.