האם יש איסור כלאים בנטיעת כמה צמחי בית כגון קקטוס עם אלווי בעציץ אחד?

צמחי בר שרוב בני אדם אין משתמשים בהם לאכילה אין בזה איסור כלאי זרעים. גם אם נוטעים רק לריח או לרפואה או לנוי אין בזה איסור ואף אם אחד הוא מין מאכל והשני לא מותר .

אמנם אם רוב בני אדם משתמשים בהם לאכילה אפילו אם הם צמחו מעצמם אסור.