האם ישנם כבר פרחים עונתיים שנשתלו לאחר השמיטה?

רוב הפרחים העונתיים הם משתילה של אחרי שמיטה, מלבד: גרברה, היביסקוס, נץ החלב (עד חודש אדר א') וציפורן (רובה מגידולי נכרים) – שהם עדיין משתילת שמיטה.