האם ישנה בעיה של ערלה בתפוזי שמוטי? באגסים? והאם משווקים בארץ תפוחים מאיטליה? (כך נראה ע"פ הסימון על המדבקה שעל התפוח).

אין שום בעיה של ערלה לא באגסים ולא בתפוזי שמוטי [בתפוזי שמוטי יש כמות מזערית פחות מחצי אחוז שלכל הדעות אין בזה בעיה]

יש תפוחים בארץ שמיובאים מאיטליה [כדאי לקלפם כיון שמורחים על הקליפה חומר הזהה לשלאק שיש בו חששות].