האם חובה לשרוף את הפרשה החלה? או מספיק לעטוף במשהוא ואז לזרוק בפח.

לכתחילה יש לשרוף, אם אין אפשרות אפשר לעטוף ולזרוק לפח [ יש להזהר שלא לשרוף את החלה בתנור].

https://bhl.org.il/3215-2/