האם זה נכון שרוב עצי משמש הם בלתי מורכבים ואין צריך להקפיד לקנותם במשתלה בעלת כשרות?

רוב עצי המשמש מורכבים על מינם,  אמנם חלקם מורכבים על שזיף ועל מיכלואים שאינם מינם והם כלאים.
קיימת בעיה לקנותם בכל משתלה משום שבמקום הקביעות אין אומרים כל דפריש מרובא פריש אלא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לכן צריך לקנות את העץ מאדם נאמן שומר תו"מ שאומר שהוא מורכב רק על מינו.