האם הפירות המשווקים לכבוד טו בשבט הם מהארץ ומברכים עליהם שהחיינו? למשל מלון, אננס, ענבים ותותים.

הפירות המיובשים רובם מחוץ לארץ, הפירות הטריים בדרך כלל מהארץ [למעט ענבים]

לגבי שהחיינו מברכים רק על דבר שלא היה בשוק ולכן ענבים אין לברך שהחינו ולעומת זאת תות ומילון מברכים שהחיינו.