האם דשן מוכן בשק הנמכר לצורכי חקלאות ונוי צריך הכשר בנושא שביעית? האם ניתן להבחין בסוגים שונים של דשן לגבי חשש שביעית? סתם שק דשן ללא פרטים האם ניתן להשתמש לאחר שנת השביעית?

אין שום בעיה בדשן ואפילו אורגני שנעשה בשנה השביעית, בין של ספיחין [פנים חדשות באו לכאן] ובין של קדושת שביעית [פקעה קדושתו].