האם גרניום לימוני נחשב ירק ואסור לשתלו בסמוך לגפן

ההגדרה ההלכתית של גרניום הוא שיח עצי שאין בו כלאי זרעים ומותר לשתול אותו ליד גפן.