האם בשנה השביעית מותר לי לקטוף לימונים מהעץ ולהקפיא לצורך פסח? ומה הדין לגבי מעשרות בלימונים אלו?

אסור להחזיק בבית כמות גדולה של פירות שביעית, והתירו לקטוף כמות לזמן מועט כפי שרגילים, נמצא שאם תקפיא את הלימונים לפסח לא תוכל להביא עוד לימונים הביתה, לכן מותר לקטוף הכמות הנצרכת לזמן מועט דהיינו לעשרה ימים, לאחר שכלתה כמות זו מותר לקטוף פעם שניה.

אין צורך לעשר פירות של שביעית ובדרך כלל כל חודשי החורף של השנה השמינית [תשע"ו] הלימונים הם שייכים לשביעית ואין צריך לעשר.