האם בקמח המשווק בארץ יש חשש טבל או שביעית?

טחנות הקמח הגדולות אינן מכניסין קמח של שביעית, הקמחים בהכשר הבד"ץ אין בהם גם חשש של טבל.