האם בנהריה יש לעשר טבל ודאי עם ברכה?

לפי רוב השיטות נהריה זה כיבוש בבל וצריך להפריש עם ברכה [גם לשיטות שהוא כיבוש מצרים מברכים, רק שלא לערב תוצרת שגדלה בכיבוש בבל עם תוצרת שגדלה בכיבוש מצרים אלא לעשר כל תוצרת בנפרד].