האם בכל הסופרמרקטים (מרכולים), נוהגים להפריש תרומות ומעשרות ואם לא אז מה צריך לעשות מספק, האם להפריש או לא ואם וודאי הפרישו, אזי יש לעשר או לא, ג"כ מתורת ספק או ודאי

בדרך כלל יש השגחה של הרבנות, ורצוי לעשר בבית פעם נוספת בלי ברכה. השנה היא שנת מעשר שני וצריך לחלל את המעשר על פרוטה. להסבר נוסף ניתן להתקשר לטל 02-6488888 שלוחה 31.