האם אפשר לקנות ענבים ותמרים ללא הכשר ולעשר, האם יש חשש ערלה ושביעית בזה בתקופות אלו, אם יש חשש ערלה באיזה אחוזים מדובר [אם איני מכיר את זני הענבים האם הולכים לפי האחוזים של כלל הענבים]?

מבחינת שביעית אין בעיה בענבים לעומת זאת התמרים היבשים חלקם הם משביעית וצריכים הכשר, תמרים צהובים הם ודאי של השנה השמינית (אולם חומים אפילו שנראים טריים יתכן שהם מההקפאה).
מבחינת ערלה בתמרים אין חשש ערלה [ בזן מג'הול ראוי לקנות ממקום שיש הכשר, כיון שיש מעט חקלאים שמשווקים ערלה] לעומת זאת בענבים יש זנים בעיקר בלי גרעינים שיש בהם חשש אפשר לשמוע את האחוזים של הערלה בטלפון 02-6488888 שלוחה 3 2, ולהתיעץ עם מי שמבין בזנים. [לא הולכים אחר האחוזים של כלל הענבים. אפשר גם להיעזר בצבע הענבים, כדי לקבוע על מה מדובר].