האם אפשר לקנות ענבים ותמרים ללא הכשר ולעשר, האם יש חשש ערלה ושביעית בזה בתקופות אלו, אם יש חשש ערלה באיזה אחוזים מדובר [אם איני מכיר את זני הענבים האם הולכים לפי האחוזים של כלל הענבים]?

מבחינת שביעית אין בעיה בענבים, לעומת זאת התמרים היבשים הם מהשביעית  וצריכים הכשר. מגיעים לשוק בעונה זו תמרים צהובים והם של השנה השמינית.

מבחינת ערלה בתמרים אין חשש ערלה לעומת זאת בענבים יש זנים בעיקר בלי גרעינים שיש בהם חשש אפשר לשמוע את האחוזים של הערלה בטלפון 02-6488888 שלוחה 33, ולהתיעץ עם מי שמבין בזנים. [לא הולכים אחר האחוזים של כלל הענבים]