האם אפשר לקנות מחנות ירקות ופירות שפתוחה בשבת? ומה הדין כשהחנות בבעלות גוי?

תשובת הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א "שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב שליט"א דודאי שלכתחילה אין לעשות כן בפרט לעת כזאת כאשר מנהלים מאבק לשמירת שבת בכל מקום, וקניה בחנות כזאת מחלישה את המאבק".

בחנות בבעלות גוי אין שאלה ואפשר לקנות כרגיל.