גרעין של תמר ששמנו באדנית ויצא העץ המותר באותה אדנית לזרוע גרעיני עגבניה?

אין שום בעיה לזרוע ירק ליד אילן [חוץ מגפן].