ברצוני לדעת אם יש לברך על פדיון מעשר שני פחות משוה פרוטה והיאך לשער שווה פרוטה – אף אם פרי שלם שוה יותר מ10 פרוטות, שווי של עשירית של פרי בשוק היא אפסית?

אף שהמעשר שני הוא פחות מפרוטה מברכים. [הנפק"מ אם הוא שוה פרוטה הוא רק בפעם הראשונה לענין פרוטה חמורה].