בערב שבועות תשע"ו קנינו בא' הדוכנים עציץ צמח (עם אדמה), ולאחר מעשה התעורר לנו השאלה האם מותר להשקות את העציץ שכן אולי זה משנת השמיטה. אנא יורנו הלכה למעשה.

החשש הוא רק בשתילים גדולים וארוכים שהם נשתלו בשנה השביעית.

מכל מקום במקום ספק אם לא ידוע אם זה מהשנה השביעית אפשר להשקות [כיון שכל האיסור של הקונה הוא מצד מסייע לעוברי עבירה אבל אין הקנס על הקונה, ובפרט שיש אומרים שכל הקנס הוא רק על עצים ולא על שתילים].