בעקבות פרסומים שונים על הרכבת אבטיח רצינו לשאול האם השמועות נכונות והאם מותר לאוכלם?

אכן השמועות נכונות. עד לפני כמה שנים מלאכת ההרכבה היתה שייכת לאילנות בלבד, אך בשנים האחרונות החלו להרכיב ירקות ובכללם גם האבטיח והעגבניה. עצם ההרכבה של ירק בירק אחר אסורה מדאורייתא או מצד כלאי זרעים שזורע שני מינים אחד ליד השני, או מצד שזה כלול באיסור הרכבת אילן.

הירקות אינם נאסרים באכילה כדין הרכבת אילן שנפסק בשו"ע שמותר באכילה, האיסור הוא על עצם ההרכבה ועל הטיפול החקלאי ביבול המורכב.