מטבע שלי שיש בו קדושת מעשר שני ניתן ע"י בשוגג לתשלום על נסיעה באוטבוס, האם קיימת דרך לתקן את המעוות?

כיון שהמטבע הקדוש ניתן למטרה האסורה והוא אינו ברשותך, שייך רק פיתרון שאינו מוסכם על כל הראשונים, והוא שתקח מטבע אחרת ותחלל עליה את קדושת המע"ש שהייתה במטבע שאיננה ברשותך, מחוסר ברירה סומכים בזה על המקילים.