בחצר של השכן גדל עץ לימון חלק מהענפים נכנסים לתוך החצר שלי, השכן נותן לי רשות לקטוף את הלימונים מה הדין בשנת השמיטה האם מותר לי לקטוף מהלימונים?

עץ שהבעלים הפקירו אותו בשביעית כדין ונתנו רשות לאנשים להכנס ולקטוף הרי שמותר לאכול מפירותיו ומותר לקטוף כמות שמספיקה לעשרה ימים. אם הבעלים לא הפקירוהו כדין הרי פירות אלו נכללין באיסור שמור שנחלקו בזה הראשונים, ולהלכה התירו הפוסקים לאוכלם בשעת הצורך.

במקרה שלך שענפים מהשכן מגיעים לחצרך ראוי שגם אתה תיתן רשות להכנס למי שרוצה לקטוף.