בוקר טוב ושלום לרב, במייל עדכון שקיבלתי השבוע "מבית המדרש להלכה בהתישבות" עולה שעץ אפרסק המורכב על שקד חובה לעקור, האם המצב זהה לשקד המורכב על שזיף? עץ זה שתול אצלי בגינה

יש לעקור את העץ

ניתן לעקור אותו בעצמך ואין חשש של בל תשחית וכן אין חשש סכנה כיון שאתה עוקר אותו על פי דין.