בהתאם לפי מה שכתבתם מיום י"ז בתמוז ה'תשע"ו לענ"ד, כתבתם שפירות הדר הינם בקדושת שביעית. שאלתי מה קורה עכשיו כיצד עליי להתייחס לפירות אלו כעט ובפרט שנקנו במרכול ששייך לרשת "מחסני השוק" בסניף תל חנן ? כיצד עליי לומר את נוסח הפרשת תרומות ומעשרות , האם בברכה או לא ? ומה לגבי פירות וירקות הנמצאים בשוק, כיצד עליי לנהוג ?

כבר מתחילת תשע"ז כל פירות ההדר לא שייכים לשנת השמיטה ואפשר לקנות בכל מקום ולעשר בלי ברכה.

כמו כן לגבי כל הירקות בשוק אפשר לקנות בכל מקום ולעשר. לגבי פירות יש פירות שיש בהם חשש ערלה אפשר לשמוע במידע אודות אחוזי ערלה בטלפון 02-6488888 שלוחה 33 כל פרי שהוא מעל 10% יש לחוש למיעוט המצוי ולא לקנותו ולדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל כבר מ4% יש לחוש.

https://bhl.org.il/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%9C%D7%94/