בהפרשת חלה עם ברכה מעל 2.5 קילו האם חובה לשרוף את החלה שהופרשה או שישנה אפשרות לעטוף ולזרוק לפח?

לכתחילה לשרוף, ואם אין אפשרות אפשר לעטוף ולזרוק [ליזהר לא לשרוף בתוך התנור אלא  על גבי הגז או במדורה]