בהנחה שעץ מסויים היה הרכבה, האם יש איסור לשתול ענף ממנו (שינק מהבסיס שהיה ממין אחר) או שככל ששותלים ענף שגדל ממנו אין איסור?

אין איסור לקחת ענף מעץ המורכב על אינו מינו, ולשתול.